skraidanti rankele

X Baltijos šalių sporto medicinos kongreso registacijos mokesčio kompensacija LSMF nariams

Organizatoriai sumažino X Baltijos šalių sporto medicinos kongreso registracijos mokestį:

http://ibsmc2018.lv/pages/registration

Taip pat, LSMF prezidiumo posėdyje buvo nuspręsta,iš dalies kompensuoti X Baltijos šalių sporto medicinos kongreso registacijos mokestį LSMF nariams.
Kompensavimo tvarka:
– pasitikrinti, ar sumokėtas LSMF nario mokestis (įskaitant 2018 metus)
– registruotis į konferenciją ir joje dalyvauti
– po konferencijos pateikti prašymą, nurodant sąskaitą, į kurią pervesti lėšas, konferencijos dalyvio pažymėjimo kopiją ir dokumentą, įrodantį, kad LSMF narys pats sumokėjo konferencijos registracijos mokestį (banko pavedimo kopiją arba sąskaitą faktūrą)
– Kompensuojama suma – 60 eurų
– Naujiems nariams kompensacija netaikoma