skraidanti rankele

“60 Years of Sports Medicine at the University of Tartu”

Lietuvos sporto medicinos federacijos narius informuojame, kad Estijos sporto medicinos federacija kartu su Tartu universitetu ir Tartu universitetine ligonine kviečia į konferenciją:

“60 Years of Sports Medicine at the University of Tartu”

Lietuvos sporto medicinos federacijos prezidiumas priėmė sprendimą federacijos nariams kompensuoti šios konferencijos dalyvio (registracijos) mokestį.
Sąlygos:
– sumokėtas LSMF nario mokestis už 2019m.
– iki 2019 m. lapkričio 15 d. pateikti šiuo el. paštu
– prašymą kompensuoti konferencijos dalyvio mokestį, nurodant sąskaitą ir sumą
– dokumentą, patvirtinantį, kad už konferenciją mokėjote pats (sąskaitą)
– konferencijos dalyvio pažymėjimo kopiją